200 let HARTMANN trgovine
Najvišja kakovost izdelkov
Brezplačna dostava nad 40 €
Domov Spomladanska nagradna igra

Spomladanska nagradna igra

1.) OSNOVNI PODATKI O NAGRADNI IGRI

Organizator »Spomladanske nagradne igre« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje PAUL HARTMANN Adriatic, d.o.o., Beograjska ulica 4, 1000 Ljubljana, ID za DDV: SI 82491810 (v nadaljevanju organizator). Organizator skupaj s so-organizatorjem (Vodik d.o.o.) izvede nagradno igro in poskrbi za izvedbo nagradnega žrebanja v skladu s pravilnikom, objavljenim na spletnem mestu www.hartmannplus.si.

Nagradna igra ni v nobeni povezavi s Facebookom in ni v nobenem primeru sponzorirana, podprta ali organizirana s strani družbenega omrežja Facebook. Prejemnik podatkov, ki jih daje na razpolago udeleženec, ni Facebook, ampak organizator, kot upravljalec Facebook profila Hartmann Slovenija. Za vsebino nagradne igre je izključno odgovoren organizator in ne Facebook. Facebook ne prevzame nobene odgovornosti v povezavi z nagradno igro.

2.) TRAJANJE IN NAMEN NAGRADNE IGRE

Nagradna igra poteka od 21. marca do 31. marca 2023 na družbenem omrežju Facebook, na profilu HARTMANN Slovenija.

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke HARTMANN.   

3.) POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI

V nagradni igri lahko sodelujejo državljani Republike Slovenije (fizične osebe). Mlajši od 18. let morajo pridobiti dovoljenje staršev za sodelovanje v nagradni igri.

V nagradni igri ni dovoljeno sodelovati pravnim osebam, podjetja PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o., delavcem povezanih s podjetjem PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o., kot tudi njihovim zakoncem, zunajzakonskim partnerjem in otrokom.

Vsak udeleženec lahko sodeluje le enkrat. Če udeleženec sodeluje več dni zaporedoma, se šteje le en glas (torej 1 komentar s pravilnim odgovorom).

V kolikor je udeleženec mladoletna oseba, mora za sodelovanje v nagradni igri pridobiti dovoljenje starša ali zakonitega skrbnika. Mladoletna oseba lahko nagrado v primeru, da je izžrebana, prevzame le s privolitvijo starša ali zakonitega skrbnika.

Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je, da je udeleženec seznanjen s pogoji in pravili nagradne igre ter da se z njimi strinja. Šteje se, da s sodelovanjem v nagradni igri udeleženec pristane na vse pogoje in pravila v zvezi z nagradno igro. Nakup v spletni trgovini podjetja PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4.) POTEK NAGRADNE IGRE IN RAZGLASITEV NAGRAJENCEV

Udeleženec sodeluje v nagradni igri tako, da na Facebook profilu HARTMANN Slovenija v komentar objave nagradnega vprašanja zapiše odgovor in sledi profilu HARTMANN Slovenija.

Če udeleženec odgovori pravilno, se uvrsti v žrebanje za nagrado. Če udeleženec na zastavljeno vprašanje ne odgovori pravilno (nepravilen odgovor na vprašanje), se ne uvrsti v žrebanje.

Žrebanje za nagrado bo potekalo med vsemi, ki so v komentar zapisali pravilno rešitev. Organizator bo izžrebal pet (5) nagrajencev, ki bodo odgovorili pravilno.

5.) REZULTATI ŽREBANJA, NAGRADE IN PREVZEM NAGRAD

Podjetje PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o. bo v okviru te nagradne igre petim nagrajencem podaril paket ki vsebuje:

  • MoliCare Skin kremo za roke
  • MoliCare Skin losjon za umivanje
  • MoliCare Skin losjon za telo

Vsi nagrajenci bodo objavljeni na Facebook strani HARTMANN Slovenija pod objavo nagradne igre v roku desetih (10) dni. S sodelovanjem v nagradni igri se udeleženec strinja z objavo imena in priimka te nagradne igre.

Z obvestilom o prejemu nagrade bo organizator nagrajence pozval, naj se javijo v Facebook Messenger oziroma zasebno sporočilo, kjer jim bo poslal nadaljnja pisna navodila za prevzem nagrade oziroma prosil za posredovanje podatkov za pošiljanje nagrade po pošti (ime, priimek, naslov, telefonska številka, e-pošta).

V primeru, da se nagrajenec v roku 5 delovnih dni od obvestila o prejemu nagrade na Facebook strani HARTMANN Slovenija ne bo odzval in posredoval zahtevanih podatkov, se bo štelo, da umika svojo udeležbo v nagradni igri in se hkrati odpoveduje pravici do nagrade. V tem primeru se nagrada podeli rezervnemu izžrebancu po enakem postopku, organizatorja pa se razreši vsakršnih obveznosti do prvega nagrajenca.

Pravice prevzema nagrade ni mogoče prenesti na tretjo osebo. Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrade niso prenosljive, zamenjava nagrade ni mogoča.

6.) DAVKI IN AKONTACIJA DOHODNINE

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja, ki za nagrajence od vrednosti nagrade odvede akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi ter nagrajencu pošlje potrdilo o vrednosti nagrade za dohodninsko napoved.

Organizator bo za ostale nagrade in nagrajence od vrednosti nagrade odvedel akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Morebitna doplačila dohodnine na podlagi letne dohodninske odločbe je dolžan poravnati prejemnik nagrade sam. Preden se nagrada izroči nagrajencu, mora le-ta organizatorju posredovati natančne osebne podatke: ime in priimek, datum rojstva, naslov, telefonsko številko, davčno izpostavo in davčno številko.

Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se akontacija dohodnine ne odvede, vrednost nagrade pa se tudi ne všteva v davčno osnovo prejemnika. V skladu z Zakonom o davčnem postopku je nagrajenec tudi za prejem nagrade do vrednosti 42 EUR organizatorju dolžan sporočiti davčno številko. Organizator bo dobitniku nagrade po pošti poslal potrdilo, ki se bo nanašalo na vrednost nagrade in znesek plačane akontacije davka. Vsi dobitniki, ki bodo prejeli obvestilo, so dolžni to napovedati v svoji dohodninski napovedi. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.

7.) ODGOVORNOST

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje v sporih glede lastništva izžrebanih nagrad. Vsi spori, povezani s pravicami okrog lastništva izžrebanih nagrad, ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je organizatorju poslala svoje podatke v skladu s temi pravili.

Organizator bo nagrado v skladu s pravili izročil osebi uporabnika oz. njeni uradno pooblaščeni osebi, katere podatki bodo navedeni v sporočilu Facebook Messenger ali elektronskem sporočilu, ki ga organizator prejme od nagrajenega.

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršnokoli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje družabnega omrežja Facebook ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte in internetne povezave sodelujočega ali nedelovanje storitve, ki je posledica napačne uporabe ali neznanja uporabe storitev. V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru udeležencem ne odgovarja za morebitno nastalo škodo.

8.) PRAVILA NAGRADNE IGRE

S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s temi pravili in se zavezujejo, da bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali katerikoli drugi obliki.

Pravila in splošni pogoji te nagradne igre so na voljo na spletnem mestu www.hartmannplus.si. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal z objavami na Facebook strani HARTMANN Slovenija, vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator nagradne igre. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil udeleženca.

9.) VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Organizator bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izročitve nagrade in morebitno plačilo akontacijo dohodnine v skladu z veljavnimi predpisi. Organizator se zavezuje, da podatki, ki jih bodo nagrajenci posredovali, ne bodo predani v roke tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni v nasprotju z zakonodajo Republike Slovenije, razen če je to potrebno zaradi izvedbe nagradne igre oz. neposrednega trženja.

Prijavite se na e-novice

Ne zamudite številnih zanimivih tem, koristnih nasvetov in strokovnih člankov, ki vam bodo pomagali pri ohranjanju vašega zdravja. Prav tako bodite na tekočem z novostmi, ugodnostmi in akcijskimi ponudbami.